SUDSKI TUMAČI, PISANI PREVODI,
USMENI PREVODI


Aquila prevodi garantuju:

KVALITET

Saradnja sa vrhunskim, iskusnim i dokazanim prevodiocima, kao i sudskim tumačima je garancija kvaliteta.

ROKOVI ISPORUKE

Stručan tim prevodilaca je garancija isporuke prevoda u predviđenom i dogovorenom roku.

POVERLJIVOST INFORMACIJA

Sa svakim prevodiocem je potpisan ugovor o poverljivosti i neotkrivanju podataka koji garantuje poverljivost i sigurnost do nivoa koji klijent traži.

POVOLJNE CENE

U cilju dugoročne saradnje daju se posebne pogodnosti i uslovi plaćanja.
CENA PREVODA

Određuje se na osnovu 1800 karaktera koja predstavlja jednu obračunsku stranu teksta, broja stranica teksta, kao i roka isporuke. Posebne pogodnosti i uslovi plaćanja se odnose na klijente sa kojima agencija uspostavi dugotrajnu saradnju.

Pošaljite nam Vaš tekst za procenu na office@aquilaprevodi.com a mi ćemo Vam u roku od jednog sata odgovoriti kolika je orijentaciona cena i dati realan rok za prevod teksta.